Alkoholizm w Polsce

Alkoholizm w Polsce

akoholizm dr Anna Michej, dyplomowana diabetolog

Alkoholizm jako zjawisko ma wiele różnych, bardzo często sprzecznych definicji. Wspólnym mianownikiem alkoholizmu było jednak zawsze nadmierne spożywanie napojów alkoholowych, pomimo występowania problemów zdrowotnych i negatywnych konsekwencji społecznych.

Alkoholizm w Polsce

Alkoholizm w Polsce

W Polsce procent wódki w strukturze picia wynosi 80 %. Osiem razy częściej uzależniają się mężczyźni. Mężczyźni piją najwięcej między 20-30 roku życia, kobiety 30-40 roku życia.Około 4,5 mln. osób nadużywa alkoholu, w tym ok. 600 / 900tys. jest uzależnionych i wymaga leczenia.

W odróżnieniu od innych rodzajów toksykomanii, w alkoholizmie występuje głównie uzależnienie psychiczne, natomiast somatyczne objawy abstynencyjne są dość nikłe. Tylko w alkoholizmie w miarę rozwoju nałogu spadła tolerancja.

Alkoholizm jest główną plagą społeczną w Polsce. Najwyższe spożycie notowano w latach 1979 i 1980, kiedy na jednego statystycznego mieszkańca wypadało 8,5 l 100% alkoholu. W późniejszych latach nastąpił jednak spadek do poziomu 6,5 / 6,8, jednak równocześnie oceniano, że prawdziwe spożycie alkoholu może być wyższe o 30%, a i alkohole te pochodzą z nielegalnej produkcji.

W latach 90. spożycie zaczęło znowu wzrastać i ocenia się, że wynosi ono obecnie ok. 10 l 100% alkoholu na 1 mieszkańca. Wprawdzie spadła produkcja nielegalnego alkoholu, jednak do kraju dostaje się wiele różnych alkoholi sprowadzanych nielegalnie i nie objętych oficjalną statystyką. Ponad 70% wypijanego w kraju alkoholu to wódka.

Rośnie także liczba uzależnionych kobiet. Jeszcze przed kilku laty nie przekraczały one liczby 3% wśród wszystkich alkoholików, obecnie mówi się o 8-10%, przy czym u kobiet do uzależnienia dochodzi szybciej i w młodszym wieku.

Rozważając problem trzeźwości społeczeństwa oprócz rozmiarów spożycia napojów alkoholowych trzeba zwrócić uwagę na strukturę spożywanych napoi jak i akceptowane przez społeczeństwo wzory picia. Czynnikiem decydującym o społecznej szkodliwości picia jest u nas nie tylko wielkość spożycia ,ale również struktura wypijanych napojów oraz akceptowane wzory picia. Podczas gdy statystyczny Francuz czy Włoch w postaci wódki ,koniaku czy innego wysokoprocentowego napoju alkoholowego wypija jedynie dziesiątą część spożywanego przez siebie alkoholu, mieszkaniec Czech 33%,Niemiec 22% u nas większość alkoholu wypijana jest w postaci wódki, co zdecydowanie zwiększa możliwość ostrego upojenia alkoholowego.

Objawy alkoholizmu Leczenie alkoholizmu Leczenie alkoholizmu Trójmiasto alkocholik alkocholizm alkoholik alkoholika alkocholików współużależnienie alkocholizm
Alkoholizm w Polsce

Alkoholizm w Polsce

Drugą cechą która decyduje o powadze zagrożeń alkoholowych w Polsce są akceptowane wzory picia. Polegają one na nadmiernym spożyciu jednorazowym, prowadzącym niemal zawsze do upojenia alkoholowego.

Z wielokrotnie powtarzanych badań wynika ,że ponad 50% dorosłych mężczyzn pije z reguły wódkę w bardzo dużych ilościach, przekraczając tzw. próg trzeźwości. Przekroczenie tego progu następuje również na skutek jednorazowego spożycia nadmiernych ilości wina lub piwa. Tradycyjnie akceptowany w Polsce sposób picia pociąga za sobą nieporównywalnie gorsze konsekwencje nie tylko dla zdrowia jednostki i całego społeczeństwa niż inny model picia(np.wina- tzw. model romański, czy piwa-tzw. model anglosaski ).

Obliczono ,że wypicie jednego litra alkoholu w przeliczeniu na alkohol 100-procentowy przez przeciętnego mieszkańca Polski powoduje dwukrotnie większe konsekwencje społeczne niż wypicie tej samej ilości przez przeciętnego Włocha czy Niemca .Szacuje się obecnie ,że blisko 3 miliony ludzi w Polsce codziennie przekracza próg trzeźwości ,a 4-5 milionów ludzi zaliczyć należy do grupy pijących intensywnie .Liczba pijących nadmiernie według ustaleń specjalistów rośnie proporcjonalnie do kwadratu wzrostu średniego spożycia. Ponieważ przeciętnie alkoholik zakłada cztero osobową rodzinę ,więc problemem nadużywania alkoholu objętych jest w Polsce 20 milionów ludzi. A więc na orbicie pijackiej podkultury żyje połowa mieszkańców naszego kraju .Rozmiary problemu są zatrważające Z roku na rok rosną wydatki na napoje alkoholowe w gospodarstwach domowych Polaków. Największe wydatki na ten cel obserwuje w gospodarstwach rolników, oraz w gospodarstwach pracowników pracujących na własny rachunek oraz pracowników na stanowiskach nierobotniczych.

Terapia alkoholizmu Skutki alkoholizmu Leczenie alkoholizmu Wrocław alkoholizm forum alkoholizm pomoc alkoholizm skutki alkoholizm test alkoholizmu alkoholizm w rodzinie alkoholizm w¶ród młodzieży
Opieka groby Gdańsk Sopot Gdynia Trójmiasto wynajem kupno sprzedaż mieszkań domów remonty usługi budowlane prezenty ubrania bielizna zegarki buty filmowanie wideo gdańsk sopot gdynia trójmiasto kamerzysta