Skutki alkoholizmu

Skutki alkoholizmu

akoholizm dr Anna Michej, dyplomowana diabetolog

Alkoholizm jako zjawisko ma wiele różnych, bardzo często sprzecznych definicji. Wspólnym mianownikiem alkoholizmu było jednak zawsze nadmierne spożywanie napojów alkoholowych, pomimo występowania problemów zdrowotnych i negatywnych konsekwencji społecznych.

Skutki alkoholizmu

Skutki alkoholizmu

Alkohol działa właściwie na cały organizm. Atakuje niemal wszystkie układy narządów wewnętrznych, siejąc spustoszenie w mózgu, żołądku, wątrobie, sercu, naczyniach krwionośnych i wszędzie, gdzie uda mu się dotrzeć. Powoduje wiele rozmaitych schorzeń. Można powiedzieć, że jest zabójcą o kompleksowym działaniu. Poznajmy więc jego modus operandi.

Poniższe zestawienie obrazuje rozwój objawów zatrucia w zależności od poziomu alkoholu we krwi.

0,30-0,5 promila Upośledzenie koordynacji wzrokowo - ruchowej, nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia i obniżenie krytycyzmu;

0,50-0,7 promila Zaburzenia sprawności ruchowej (niezauważalne osłabienie refleksu), nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości, które prowadza do fałszywej oceny sytuacji;

0,7-2,0 promile Zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, pogłębiający się w miarę narastania intoksykacji alkoholowej spadek sprawności intelektualnej (błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp.), opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, obniżona tolerancja na innych, zachowania agresywne, pobudzenie seksualne, wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszenie akcji serca;

2,0-3,0 promile Zaburzenia mowy (bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi (chód na szerokiej podstawie, chwianie i przewracanie się), wzmożona senność, znacznie obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań ( w większości przypadków trudno jest mówić o jakimkolwiek samodzielnym działaniu i wykonywaniu skoordynowanych ruchów);

3,0-4,0 promile Spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, zanik odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki;

Powyżej 4,0 promili Głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka naczynioruchowego i oddechowego, możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol. STAN ZAGROŻENIA ŻYCIAObjawy alkoholizmu

Powikłania psychiatryczne:

Majaczenie alkoholowe (majaczenie, delirium tremens, "biała gorączka") - niepokój, lęk, bezsenność, urojenia, iluzje, omamy. Wymaga leczenia szpitalnego. Może prowadzić do zgonu. Ostra halucynoza alkoholowa - chory słyszy głosy, które mu grożą, nakazują popełnienie samobójstwa lub okaleczenie, omamy czuciowe. Przewlekła halucynoza alkoholowa - utrzymywanie się niektórych w/w objawów przez wiele miesięcy a nawet lat.

Paranoja alkoholowa (alkoholowy obłęd zazdrości, obłęd opilczy, "zespół Otella") występuje u mężczyzn - podejrzliwość, wątpliwości co do wierności partnerki, dręczenie, pogróżki, agresja.

Psychoza Korsakowa - zaburzenia pamięci, konfabulacje,dezorientacja w czasie i miejscu, zafałszowane poznawanie osób, przechodzi w głębokie otepienie.

Inne zaburzenia psychiczne - stany depresyjne, myśli i zamachy samobójcze, zaburzenia pamięci i procesów poznawczych, obniżenie funkcji intelektualnych, obniżenie życia uczuciowego, zubożenie zainteresowań, osłabienie społecznej motywacji działania, osłabienie zdolności planowania.

Objawy alkoholizmu Leczenie alkoholizmu Leczenie alkoholizmu Trójmiasto alkocholik alkocholizm alkoholik alkoholika alkocholików współużależnienie alkocholizm
Skutki alkoholizmu

OBJAWY OSTRZEGAWCZE

- Stwierdzenie, że alkohol odpręża i daje ulgę, redukuje napięcie i niepokój, osłabia poczucie winy, ośmiela, ułatwia zaśnięcie itp.;

- Poszukiwanie, inicjowanie i organizowanie okazji do wypicia oraz picie z chciwością, wyprzedzanie kolejek, powtarzające się przypadki upicia;

- Picie alkoholu w miejscach, gdzie nie powinno się tego robić;

- Możliwość wypicia większej niż uprzednio ilości alkoholu tzw. "mocna głowa";

- Trudności z odtworzeniem wydarzeń, które miały miejsce podczas picia;

- Picie alkoholu w samotności przez osoby, które uprzednio piły wyłącznie w sytuacjach towarzyskich, a później - świadome ukrywanie swojego picia;

- Podejmowanie prób ograniczania picia;

- Unikanie rozmów na temat swojego picia, a później - reagowanie gniewem lub agresją na sygnały sugerujące ograniczenie picia;

- Reagowanie rozdrażnieniem w sytuacjach utrudniających dostęp do alkoholu;

- Picie alkoholu pomimo zaleceń lekarskich sugerujących powstrzymywanie się od picia;

- Powtarzające się przypadki prowadzenia samochodu po niewielkiej nawet ilości alkoholu.

Zmiany skórne:

- Przebarwienia i pajączkowate znamiona naczyniowe;

- Przekrwienia twarzy z zapaleniem spojówek i obrzękami;

- Ogólny świąd.

Nowotwory:

- Zwiększone ryzyko pewnych odmian raka, szczególnie wątroby, przełyku, części nosowej gardła, krtani i tchawicy;

- U kobiet rak sutka.

Ciąża i płód:

-" Porody niewczesne i przedwczesne;

- Poronienia samoistne;

- U noworodków matek pijących podczas ciąży obserwowano bezpośrednio po urodzeniu drżenia, wzmożone napięcie mięśniowe, osłabienie, zaburzenia snu, płaczliwość, trudności w ssaniu;

- FAS - alkoholowy zespół płodowy - niska waga urodzeniowa i zły stan ogólny noworodka, opóźnienie rozwoju, obecność licznych wad rozwojowych, upośledzenie umysłowe.

Inne zaburzenia:

- Niedobory witaminowe;

- Utrata pierwiastków śladowych.

Terapia alkoholizmu Skutki alkoholizmu Leczenie alkoholizmu Wrocław alkoholizm forum alkoholizm pomoc alkoholizm skutki alkoholizm test alkoholizmu alkoholizm w rodzinie alkoholizm wśród młodzieży
Opieka groby Gdańsk Sopot Gdynia Trójmiasto wynajem kupno sprzedaż mieszkań domów remonty usługi budowlane prezenty ubrania bielizna zegarki buty filmowanie wideo gdańsk sopot gdynia trójmiasto kamerzysta